You are currently viewing Convocator AGA – Aprilie 2022

Convocator AGA – Aprilie 2022

Nr. 178/ 29.03.2022

Către,
Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/ 2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 25 – art. 29 ale Statutului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, vă invit să participați în calitate de membru, la ședința ordinară a Adunării Generale a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în ziua de 14 aprilie 2022, ora 15.00, la sediul CCIADb din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A.

Ședința va avea pe Ordinea de zi următoarele:
1. Raportul Președintelui Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița cu privire la activitatea aferentă 2021;
2. Raport privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;
3. Raportul Auditorului cu privire la situațiile financiare ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița la 31 decembrie 2021;
4. Raportul privind Strategia, obiectivele și programul de acțiuni ale Camerei de Comerț Dâmbovița pentru anul 2022;
5. Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru 2022;
6. Diverse

Dacă în data data de 14 aprilie 2022, nu se întrunește numărul de jumătate plus unu din totalul membrilor, Adunarea Generală a CCIADb se va ține în data de 27 aprilie 2022, ora 15.00, în același loc, sediul CCIADb din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A, cu orice număr de membri prezenți.

Cu stimă deosebită,

Președinte
Valentin Calcan

 

Documente atașate:

📄 Convocator AGA_aprilie 2022

📄 Pct. 1_RA CCIADB_ 2021

📄 Pct. 2. Analiz venituri cheltuieli 2020_2021

📄 Pct. 3_Rap audit 2021 CCI DB_28.03.2022_pentru publicare

📄 Pct. 4_Strategie, obiective, plan aciuni_CCIA Db_2022