You are currently viewing INFO Mecanism de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice

INFO Mecanism de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice

Luând in considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea nr.25912021, art. l, alin. c, d, e, f, care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent, o pot face prin completarea cererii anexate.

Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru fumizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

> INFORMARE.pdf
> Anexa_cerere si declaratie.doc