Seminar StartUp Nation 2022 Editia a 3a

Programul START UP NATION 2022 poate fi drumul tău către succes!

Seminar de informare: Start-Up Nation 2022 – UN START BUN CONTEAZĂ!

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița în colaborare cu CECCAR filiala Dâmbovița, au organizat ieri, 28 aprilie 2022, un seminar de informare cu tema: Start-Up Nation 2022 – UN START BUN CONTEAZĂ!

Noutățile pe care le aduce ediția a treia a Start-Up Nation 2022 constau în:

 • renunțarea la numărul de salariați ca și criteriu de punctare (va exista o condiție privind numărul de angajați, însă este eliminat punctajul);
 • introducerea unei cofinanțări (procent cuprins între 5 și 15%).

 S-au prezentat următoarele:

 • Cine poate accesa programul START-UP NATION;
 • Condițiile de eligibilitate;
 • Obligații contractuale;
 • Cheltuieli eligibile;
 • Buget disponibil;
 • Criterii privind evaluarea Planului de Afaceri;
 • Mecanismul de decontare;
 • Bănci partenere;
 • Modalități de finanțare;

Seminarul a fost structurat în două părți, sesiunea de informare și  sesiunea de întrebări și răspunsuri, unde s-a răspuns punctual tuturor întrebărilor adresate de către participanți.

Seminarul a fost un real success, având un număr mare de participanți, atât pe platforma Zoom, cât și live pe Facebook.

Cu această ocazie, mulțumim speaker-ilor și participanților pentru interesul față de ediția seminarului Start-Up Nation 2022 – UN START BUN CONTEAZĂ!

În cazul în care nu ați reușit să participi, ați ajuns târziu sau vreți să mai asculți o data informația prezentată și dezbătută, aveți la dispoziție înregistrarea seminarului https://www.facebook.com/cciadb.ro/.

Pentru mai multe informații utile și seminarii viitoare, te invităm să ne urmărești pe facebook,  pe site-ul nostru www.cciadb.ro  sau pe canalul de YouTube

Numai împreună putem reuși!

 

Q&A SEMINAR START UP NATION 2022

1) Dacă societatea nu are niciun angajat poate accesa programul Start Up Nation?

 

 • Locurile de muncă trebuie create pe parcursul implementării proiectului (după semnarea contractului de finanțare) până maxim la data depunerii ultimului decont și vor trebui menținute cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil
 • În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit finanțare.

 

2) Curs acreditat ANC?

 • Cursurile de pregătire antreprenorială trebuuie să fie acreditat ANC, Autoritatea Națională pentru Calificări, se acceptă și diplomă de licență, master, doctorat, atestat, certificate de absolvire eliberate de Ministerul Educației.

 

3) Care este valoarea pachetului digital?

 • Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului, sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei.

 

4) Dacă dețin un PFA sunt eligibil pentru program?

 • Nu, nu se poate accesa finanțarea pentru PFA, II , IF ,ONG

 

5) Ce presupune concret condiția privind  obținerea brevetului de invenție?

Antreprenorii pot obține un punctaj suplimentar doar în cazul în care investiția propusă spre finanțare este bazată pe un brevet de invenție  eliberat de un organism național sau internațional acreditat după data de 1 ianurie 2015, dar înainte de transmiterea cererii de finanțare.

 

6) Ce reprezintă echipamentele tehnologice de la punctul C (criterii)? 

 • Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
 • În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț.
 • În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice.

 

7) Care este perioada maximă în care se desfășoară procesul de rambursare al banilor după plata furnizorilor și verificarea ca echipamentele sau serviciile sunt folosite în scopul firmei?

Termen de 7 zile de la data la care finanțatorul dispune de resurse

 

8) Ce soluții aveți pentru cofinanțare de 15%?

 • Cofinanțarea de 15% vă poate ajuta să obțineți punctajul maxim – 20P, la Secțiunea “VALOAREA APORTULUI PROPRIU”,privind criteriile Planului de Afaceri, cât despre soluții oferite, va trebui să faceți o solicitare privind acest aspect, către un reprezentant al unei bănci partenere în Programul Start Up Nation 2022,Ediția a 3 a.
 • Menționăm că puteți regăsi lista băncilor partenere ale Programului în prezentarea Seminarului, pe care puteți să-l revizualizați pe pagina noastra de Facebook.

 

9) În situația în care sunt mai multe firme care vor avea 90 de puncte, după ce criterii se va face departajarea și în ce ordine?

 • Departajarea se va face după următoarele criterii:
 • Punctajul obținut la Criteriul Domeniul de activitate
 • Punctajul obținut la Criterii Aferente Investiției
 • Punctajul obținut la Criteriul Dezvoltare Durabilă
 • Punctajul obținut la Criteriul Aferent Cursurilor Antreprenoriale
 • Punctajul obținut la Criteriul Cursurilor de Competențe Digitale
 • Punctajul obținut la Criteriul Debutul în Afaceri dar cel mai important Criteriu de Departajare îl reprezintă Valoarea Procentului din Cifra de Afaceri Totală/activități

 

 

10) După perioada de implementare, care este perioada de monitorizare?

 • Perioada de monitorizare este de minim 3 ani

 

11) Este obligatoriu ca firma să dețină capital social?

 • Da, compania trebuie să aibă capital social integral privat

 

12) Calitatea de administrator în cadrul unui SRL, cu asociat unic poate fi luat în considerare pentru condiția privind crearea unui loc de muncă?

 • Nu, doar angajare cu contract individual de munca

 

 13) Firma trebuie înființată în momentul depunerii planului de afaceri, sau se poate înființa ulterior ?

Firme trebuie să fie înființată și  trebuie să ne asigurăm asociații/acționarii nu au mai avut înainte calitatea de asociat/acționar.

Totodată, va fi nevoie de contactarea unei firme de consultanță sau achiziționarea unei semnături electronice pentru a aplica în program.

 

14) Mobilierul și amenajarea spațiului se încadrează în procentul de 60%aferent investiției în echipamente?

 • Spațiul de lucru și mobilierul nu sunt incluse în categoria de echipamente tehnologice