You are currently viewing Cursuri de formare 2023

Cursuri de formare 2023

 • OPERATOR INTRODUCERE, PRELUCRARE ȘI VALIDARE DATE
 • EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
 • OPERATOR PENTRU SISTEME SOLARE ȘI FOTOVOLTAICE
 • ELECTRICIAN
 • ADMINISTRATOR CONDOMINII

Tipurile de programe de formare profesională organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița sunt:

 • Cursuri de inițiere care reprezintă dobândirea uneia sau a mai multor competențe specifice unei calificări conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională.
 • Cursuri de calificare/recalificare ce reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații.
 • Cursuri de specializare, respectiv perfecționare ce presupun dobândirea pregatirii profesionale care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare, respectiv dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă, dobândirea de competențe fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi.

Cursurile de calificare sunt la rândul lor de 3 tipuri:

Cursuri de calificare nivel I
 • 120 ore teorie
 • 240 ore practică

Cursuri de calificare nivel II

 • 240 ore teorie
 • 480 ore practică

Cursuri de calificare nivel III

 • 480 ore teorie
 • 960 ore practică

Formular de CONTACT

  Pentru a vă putea înscrie prin intermediul acestui formular, trebuie să vă oferiți acceptul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Sunt de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate

  În urma absolvirii cursurilor de formare profesională, respectiv a promovării examenului final, candidații vor dobândi un certificat de calificare profesională sau certificat de absolvire, insoțit de suplimentul descriptiv, care conține lista unităților de compentență ale cursului absolvit.

   În funcție de tipul de curs urmat, certificatele vor fi:
  • certificat de calificare în cazul cursurilor de calificare, recalificare
  • certificat de absolvire pentru cursurile de inițiere, specializare, perfecționare

  Certificatele de calificare și absolvire obținute în urma promovării cu succes a oricărui curs organizat de către noi, sunt recunoscute, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

   Certificatele sunt emise de către Autoritatea Națională pentru Calificări – A.N.C. (fost CNFPA), purtând antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și cel al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
   

  Documentele necesare pentru înscriere sunt:

  • Copie CI/BI
  • Copie certificat naștere
  • Copie act studii/calificări
  • Adeverință medicală

  Cursurile sunt organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în parteneriat cu furnizorul de formare profesională, ESTETIC CLAS SRL.