Programul Europa Creativă, subprogramul MEDIA – MEDIA 360°

Beneficiari eligibili

Una din țările participante la Europa Creativă, respectiv statele membre ale UE

 • Țări non-UE, precum:
 • țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau
 • țările care sunt în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor

 

Finanțarea acordată

 • Costurile vor fi rambursate la rata de finanțare stabilită în Acordul de Grant(70%)

 

Termen limită de depunere

 • 12 aprilie 2022, ora 17:00 CET

 

Budget

 • 20.000.000 euro

 

Obiectiv

Obiectivul sprijinului MEDIA 360° este de a exploata sinergiile dintre ecosistemele existente, de a dezvolta un potențial de cooperare suplimentar, de a atinge economii de scară în cadrul diferitelor activități susținute, de a crea impact pe întregul lanț valoric.

Acțiunea va sprijini un pachet de activități legate de facilitarea creării și promovării conținutului european și/sau a adoptării de noi tehnologii sau modele de afaceri pentru sectorul audiovizual.

 

Acitivități eligibile

Proiectele trebuie să acopere activități în cel puțin două dintre următoarele segmente:

1) Activități acoperite de sprijinul „Talent și competențe” al componentei Europa Creativă-MEDIA. Activitățile pot lua forma unor cursuri de formare și/sau programe de mentorat bazate pe învățare inovatoare, cum să crească procesul de ecologizare a practicilor din industrie, metode de predare, mentorat și coaching, folosind cele mai noi tehnologii digitale, cu un accent puternic pe e-learning furnizarea și crearea de MOOC.

 • Accentul ar trebui să fie pus pe îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor adaptate la practicile de piață în evoluție. În special, activitățile de formare, mentorat și consolidare a capacităților ar trebui să urmărească:
 • facilitarea învățării și dobândirii de noi abilități și expertiză, inclusiv noi modalități de povestire, schimb de cunoștințe de la colegi și profesioniști seniori, în special prin activități de mentorat, în special pentru femei și grupurile mai puțin reprezentate ale societății și cele mai bune practici de diseminare între toți profesioniștii participanți; ;
 • Permiterea accesului pe piețele profesionale europene și internaționale, dezvoltarea de noi modele de afaceri și consolidarea cooperării internaționale în sectorul audiovizual;
 • Încurajarea cooperării între jucători din diferite grupuri de țări pentru a asigura transferul de cunoștințe și oportunități relevante de mentorat și consolidarea capacității profesioniștilor din țări cu capacitate scăzută de producție.
 • Activități de instruire privind durabilitatea și soluțiile mai respectuoase din punct de vedere ecologic pentru industria audiovizualului.

 

2) Activități acoperite de sprijinul „Piețe și crearea de rețele” a componentei Creative EuropeMEDIA, cu scopul de a încuraja schimburile de afaceri între profesioniști din domeniul audiovizualului europeni, și în special o participare sporită a țărilor din grupul A și B LCC, prin facilitarea accesului către piețele fizice și online.

Sprijinul este prevăzut pentru activități care vizează:

 • Promovarea coproducțiilor europene și internaționale, inclusiv lungmetraje, scurtmetraje, jocuri video, seriale de televiziune și cross media;
 • Facilitarea accesului profesioniștilor la evenimente și piețe comerciale audiovizuale, atât fizice, cât și online;
 • Creșterea circulației lucrărilor europene, în Europa și în întreaga lume, pe toate platformele și în toate formatele.

3) Sprijin pentru coproducția internațională (între o companie cu sediul într-o țară care participă la componenta MEDIA Europa Creativă și o companie cu sediul într-o țară care nu participă la componenta MEDIA)

4) Activități acoperite de sprijinul pentru dezvoltarea și/sau răspândirea „Instrumente inovatoare și modele de afaceri” pentru a crește disponibilitatea, vizibilitatea și audiența lucrărilor europene în era digitală și/sau pentru a contribui la creșterea competitivității și a procesului de ecologizare a industriei audiovizualeeuropene.

5) Activități ale publicului care oferă mecanisme de cooperare paneuropeană cu scopul de a stimula interesul și de a crește cunoștințele publicului în filmele și operele audiovizuale europene, inclusiv programele specifice privind patrimoniul cinematografic. Proiecte care oferă mecanisme de creștere a contribuției pe care filmele și lucrările audiovizuale europene existente, inclusiv cataloagele curatate de filme, o aduc la dezvoltarea și educarea publicului.

 

Criterii de evaluare

 • Relevanța
 • Calitatea conținutului și a activităților
 • Management de proiect
 • Diseminare